top of page
52347364601_6949bd6c26_k.jpeg

VOLONTÄRER

Vill du få chansen att bidra till en av våra storlagna festivaler?

Volontärer Homerun Festivals 

Här finns du information och formulär för att ansöka om att bli volontär på Homerun Festivals festivaler. Brännbollsyran, Bayside Festival och Bonfire Festival. Scrolla ned till just den festivalen du vill söka till. Längst ned på sidan finns en Q&A som svarar på de vanligaste frågorna rörande att vara volontär på Homerun Festivals festivaler.  Har du generella frågor om volontärskap hos Homerun Festivals, kontakta volontar@homerunfestivals.se.

Volontärer Brännbollsyran, Bonfire  och Bayside Festival 2024

Vi är tacksamma över alla volontärer som ställde upp och jobbade 2023. Ansökan till att bli volontär till Brännbollsyran, Bonfire och Bayside Festival 2024 öppnar i december 2023. 

Brännbollsyran - Bayside Festival - Bonfire Festival

Q & A FÖR VOLONTÄRER

Hur gammal måste jag vara för att arbeta som volontär?
Du måste ha fyllt 18 år för att arbeta som volontär på Homerun Festivals festivaler Brännbollsyran, Bayside Festival och Bonfire Festival. Ansöker du och är under 18 år placeras du på en väntelista. 

Vad finns det för arbete?
Arbetet är fokuserat på att arbeta med uppbyggnaden samt rivningen av festivalområdet. Det kommer att handla om allt från stängsling, uppsättning av insynsskydd. Hur tufft arbetet är beror mycket på vädret då arbetet är utomhus. Regnar det jobbar vi ändå. Räkna med att det är fysiskt arbete. Det kan också finnas en del administrativt arbete för ett enstaka personer.

Vilken ersättning erhåller jag för att arbeta som volontär?
Homerun Festivals betalar inte ut något ersättning i kontanter eller lön. Alla volontärer arbetar för festivalarmband en, två, tre dagar alternativt ett Premium-armband.

När erhåller jag min ersättning?
När du arbetat ditt sista arbetspass får du ett intyg (från din arbetsledare) som du sedan lämnar in i armbands-uthämtningen. Där får du ditt festivalarmband. 

Hur ansöker jag för att bli volontär?
Du ansöker via det frågeformulär som kommer att finnas längre ned på denna sidan då ansökan är öppen. Har du ytterligare frågor kontakta volontar@homerunfestivals.se.

Är min ansökan bindande?
Nej, din ansökan är inte bindande, men när du blivit antagen och tilldelad arbetspass är det bindande. Om du sedan avanmäler dig kommer det att påverka dina chanser att arbeta som volontär för Homerun Festivals i framtiden. Om du inte dyker upp på ett arbetspass som du är uppsatt på utan att höra av dig så stryks alla arbetspass du redan genomfört.

När får jag svar på om jag får arbeta som volontär?
Vi försöker svara så snabbt som möjligt, men senast två veckor efter att du ansökt. Alla som erhållit en plats har blivit kallade till förmöte inför festivalen.

Vad innebär förmötet?
Förmötet är en möjlighet att få lära känna dina arbetsledare, ställa frågor om jobbet på samt träffa andra som ska arbeta. Datum för mötet kommer närmare festivalen.

Jag vill arbeta i samma grupp som en kompis?
I frågebatteriet finns möjligheten att välja en person eller flera du vill ha samma arbetsuppgifter som. Vi kan inte garantera att det blir så, men försöker i möjligaste mån.

Får jag några kläder att arbeta i?
Alla volontärer får en väst som visar att du arbetar som volontär, sedan erbjuder vi arbetshandskar, men övriga kläder får du bistå med själv. Kom med oömma kläder.

När måste jag vara på plats för att arbeta?
Du får utsatta tider när du blir fördelad ditt/dina arbetspass samt ett namn på vem som är din chef. Du ska vara på plats 10 minuter innan du börjar arbeta för att hinna registrera in dig innan din arbetsledare är redo att sätta igång arbetet.

Vad händer om jag uteblir helt från alla mina pass?
Meddela i god tid innan om du fått förhinder. Det kan hända. Att bara inte dyka upp kommer kraftigt att påverka dina chanser att arbeta som volontär för Homerun Festivals i framtiden.

Vad händer om jag inte arbetar alla mina arbetspass som jag tagit på mig?
Du får endast din ersättning om du dyker upp på samtliga arbetspass du tagit på dig. Om du arbetar endast en del av din totala arbetsbörda utfaller ingen ersättning.

Erbjuder Homerun Festivals något boende för volontärer?
Nej, kommer du som inresande så är det upp till dig att ordna med eget boende.

 

Erbjuder Homerun Festivals mat för volontärer?
Ja, ett mål mat per arbetsdag ingår som volontär. Din arbetsledare förser dig med matkuponger till vår avtalspartner för matservering.

Vad händer om jag skadar mig?
Homerun Festivals är försäkrade och försäkringen täcker större skador under arbetstid. Sker detta görs en skadeanmälan till arbetsmiljöverket. Ta kontakt med Gustav Pettersson, gustav@homerunfestivals.se, ifall det händer.

Får jag något avtal som fastställer mina rättigheter och skyldigheter?
Alla volontärer ska skriva på ett avtal innan de börjar arbeta. Detta antingen på förmötet, på eller plats på festivalen innan ditt första arbetspass.

bottom of page